Acte necesare

Pentru deschiderea dosarului de executare, este necesar sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente :

  • Cererea de executare silita
  • Titlul executoriu in original sau in copie legalizata
  • Imputernicire avocatiala / procura ( daca e cazul)
  • Alte documente prevazute de lege, in functie de natura titlului executoriu

Pentru comunicarea unei notificari prin intermediul biroului nostru, aveti nevoie de urmatoarele :

  • Cerere de comunicare a notificarii
  • Notificarea in 3 exemplare
  • Imputernicire avocatiala / procura ( daca e cazul)