Servicii si competenta

Biroul Executorului Judecătoresc Dumitrache Liliana Antonia Magdalena este specializat in indeplinirea procedurilor specifice activitatii de executare silita, prevazute de Codul de procedura civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila a creantelor, actele si operatiunile fiind desfasurate, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/2000R, in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, respectiv pe raza Municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Ialomita.

Liliana Dumitrache, titulara a Biroului Executorului Judecătoresc Dumitrache Liliana Antonia Magdalena, a activat initial in functia de executor bancar pe o perioada de 6 ani, avand ca atributie principala efectuarea tuturor formalitatilor de executare silita a creantelor bancii, ulterior continuand activitatea in functia de coordonator al echipelor de monitorizare a executarii silite in cadrul institutiilor bancare, timp de 3 ani, avand ca obiect coordonarea si supervizarea derularii cu celeritate si in conditii de risc minim pentru banca, a procesului de recuperare a creditelor problema si neperformante, pentru care, anterior, nu au fost identificate solutii fezabile de restructurare.

Experienta relevanta de 9 ani in domeniu, profesionalismul, cunostintele de drept specifice activitatii de executare silita acumulate, precum si corectitudinea fata de toate partile implicate in procesul de executare silita,  asigura clientilor efectuarea cu responsabilitate si rapiditate a tuturor demersurilor necesare recuperarii creantelor, cat si respectarea intereselor acestora, oferindu-le cele mai eficiente solutii in vederea punerii in executare a titlurilor executorii incredintate .

Birou Executor Judecatoresc Dumitrache Liliana ofera asistenta si consultanta in legatura cu executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii, avand urmatoarele atributii:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedura;
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:
 • Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor necesare executarii
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

Competenta executorului judecatoresc

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 188/2000 republicata, incepand cu anul 2011 competenta teritoriala a executorului judecatoresc este limitata la raza teritoriala a Curtii de Apel in care isi are sediul.

Judetele care intra in circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel Bucuresti sunt:

 • Bucuresti
 • Ilfov
 • Giurgiu
 • Calarasi
 • Ialomita
 • Teleorman